Tượng Tỳ Hưu Bột Đá

Cặp Tượng Tỳ hưu bột đá màu xanh Quảng Đông gia tăng tài lộc Y014

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm

Cặp tượng Tỳ hưu bột đá màu đỏ Quảng Đông thạp toàn thập mỹ F005

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 9cm

Tượng Tỳ hưu bột đá mạ vàng non Quảng Đông tài lộc dồi dào C005

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 55cm

Tượng Tỳ hưu bột đá màu Quảng Đông vượng tài hóa sát Y033

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 19cm

Tượng Tỳ hưu bột đá màu Quảng Đông bích tà B012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 13cm