Tượng Tỳ Hưu Đá Quý

Cặp tượng Tỳ hưu đá quý hắc ngà Nam Mỹ xuôn sẻ DT158

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao):

Cặp tượng Tỳ hưu đá quý hắc ngà cánh vểnh như ý DT202

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh, ngậm xâu tiền (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. +

Cặp tượng Tỳ hưu dáng đứng đá quý hắc ngà bé may mắn DT201

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh, cỡ lớn (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích

Tượng Tỳ hưu cánh vểnh đá quý hắc ngà vượng lộc DT157

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh, cỡ lớn (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích

Tượng Tỳ hưu đá quý Nham Thạch hóa giải đại sát R070

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá nham thạch + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 4cm x 11cm +