Tượng Tỳ Hưu Đồng

Cặp tượng Tỳ hưu đồng nguyên chất dáng đứng cánh vểnh tịch tà D003

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đồng nguyên chất( Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 5cm

Cặp tượng Tỳ Hưu dáng đứng đồng nguyên chất hóa sát D1113

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đồng nguyên(tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 5cm x 11.5cm

Cặp tượng tỳ hưu đồng nguyên chất dáng ngồi trừ tà D001

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đồng nguyên (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 7.5cm x

Cặp Tượng Tỳ hưu đồng nguyên chất giữ tiền trấn thạch D1115

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đồng nguyên (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 7.5cm x

Cặp tượng tỳ hưu đồng đen nguyên chất bình an D1113-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đồng nguyên(tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 5cm x 11.5cm