nhẫn Tỳ Hưu có ưu điểm gì

Ý nghĩa của việc đeo nhẫn Tỳ Hưu có gì đặc biệt?

15

Tỳ Hưu có đặc điểm giống Kỳ Lân, có một sừng và có cánh trên lưng. Loại này thường hung dữ, chuyên hút tinh huyết