Tỳ Hưu Đeo Cổ được ưa chuộng nhất

Tỳ Hưu Đeo Cổ vì sao được nhiều người ưa chuộng

8

Thứ hai, tỳ hưu được làm bằng đá tự nhiên, hấp thụ linh khí của trời và đất, do vậy năng lượng trong tỳ hưu