y nghia ty huu

Cặp Tượng Tỳ hưu bột đá màu xanh Quảng Đông gia tăng tài lộc Y014

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm

Cặp tượng Tỳ hưu bột đá màu đỏ Quảng Đông thạp toàn thập mỹ F005

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 9cm

Tượng Tỳ hưu bột đá mạ vàng non Quảng Đông tài lộc dồi dào C005

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 55cm

Tượng Tỳ hưu bột đá màu Quảng Đông vượng tài hóa sát Y033

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 19cm

Tượng Tỳ hưu bột đá màu Quảng Đông bích tà B012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 13cm

Cặp Tượng Tỳ hưu Tiêu Ngọc nâu khủng phát lộc chiêu tài TN03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Tiêu Ngọc nâu (Hồng Kông, Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 59cm x

Cặp tượng Tỳ hưu Tiêu Ngọc vân khói xanh huyết thuận lợi DT196

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Tiêu Ngọc gân xanh huyết (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm

Cặp tượng Tỳ hưu cõng tiền Bạch Ngọc tấn lộc DT114

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc cõng tiền (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x

Cặp tượng Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy sự nghiệp lẫy lừng THPT-04

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 8cm

Cặp tượng Tỳ hưu Độc Ngọc xanh đen nhỏ thăng tiến công danh THDN-S

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Độc Ngọc màu xanh đen, vân trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Cặp tượng Tỳ hưu đá quý hắc ngà Nam Mỹ xuôn sẻ DT158

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao):

Cặp tượng Tỳ hưu đá quý hắc ngà cánh vểnh như ý DT202

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh, ngậm xâu tiền (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. +

Cặp tượng Tỳ hưu dáng đứng đá quý hắc ngà bé may mắn DT201

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh, cỡ lớn (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích

Tượng Tỳ hưu cánh vểnh đá quý hắc ngà vượng lộc DT157

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh, cỡ lớn (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích